Verksamhet

Kraftteknik Strömberg AB är ett privatägt aktiebolag som arbetar med underhåll och ombyggnad av elanläggningar från 400V till 400.000 V. Vi har en lång och gedigen erfarenhet med mer än 30 år i branschen. Gruppen bildades i slutet av 1970-talet på ASEA Service och har sedan kompletterats med nya anställda. Den har sedan i stort sätt varit intakt sedan slutet av 1980-talet. Resultatet av detta har blivit en bred kompetens med stor branscherfarenhet i en väl sammansvetsad enhet.

Vi har som grupp tidigare varit anställda hos ABB Service, Nordkraft Service, ElektroSandberg samt senast inom EIAB-koncernen. Från och med 2004-11-01 är vi privatägda.

Verksamheten omfattar i stort underhåll och ombyggnad av kraftanläggningar med bland annat:

  • Service, reparationer samt nymontage av brytare
  • Revision samt reparation av lindninskopplare
  • Underhåll, reparationer samt nymontage av krafttransformatorer
  • Konstruktion
  • Ombyggnation och nyleverans av elanläggningar och ställverk
  • Provning samt idrifttagning av reläskydd
  • Avancerade nätanalyser med felsökning och åtgärdsförslag
  • Försäljning och installation av kondensatorbatterier, batterisystem, ljusbågsvakter, reläskydd, nollpunktsutrustning m.m
  • Upprättande av drift- och serviceavtal på hög- och lågspänningsapparater

Våra kunder finns främst inom all sorts industri, kraftbolag, fastighetsbolag, landsting samt kommuner.

Verksamheten bedrivs framför allt i fält men vi har en ändamålsenlig verkstadslokal där reparationer av både små och stora transformatorer kan utföras. Vi bygger även vissa kontrollskåp och provar kringutrustning här.